Wedstrijd Rooster 2021

Zaterdag 24 april boten te water laten!

Zaterdag 6 november boten uit het water halen!

1e Periode
Bijzonderheden Tijd W/K Wed. L Wed. boot W. Com
Zondag 2 mei Jan Stam bokaal 12.00 uur W Dames Koeleman Anne
14.00 uur W
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag 12.00 uur W
14.00 uur W
Zondag 30 mei 12.00 uur W
14.00 uur W
Zondag 13 juni van Kints trofee 12.00 uur W/K
olympische baan 14.00 uur W/K  
 
2e Periode
Bijzonderheden Tijd W/K Wed. L Wed. boot W. Com
Zondag 27 juni 12.00 uur W Dames Koeleman Anne
14.00 uur W
Maand juli Alternatief programma
Zondag 8 augustus 12.00 uur W
14.00 uur W
Zondag 22 augustus 12.00 uur W
14.00 uur W
Zondag 5 september Koeleman trofee 12.00 uur W
  14.00 uur W  
   
3e Periode
Bijzonderheden Tijd W/K Wed. L Wed. boot W. Com
Zondag 19 september 12.00 uur W Dames Koeleman Anne
14.00 uur W
Zondag 3 oktober soep wedstrijd 12.00 uur W
14.00 uur W
Zondag 17 oktober berenburg wedstrijd
12.00 uur W
14.00 uur W
Zondag 31 oktober van Kints trofee 12.00 uur W/K
olympische baan 14.00 uur W/K  
 

W = Tellend voor WSVL jaarprijs

K = Tellend voor de van Kints Trofee