Wedstrijd rooster 2018

7 April boten te water laten!

27 Oktober boten uit het water halen!

1e Periode
Bijzonderheden Tijd W/K Wed. L Wed. boot W. com
Zondag 15 april Jan Stam Bokaal 12.00 uur W Dames Koeleman Anne
14.00 uur W
Zondag 29 april 12.00 uur W
14.00 uur W
Donderdag 10 mei Hemelvaart 12.00 uur W
14.00 uur W
Zondag 27 mei 12.00 uur W
14.00 uur W
Zondag 10 juni Reserve wedstrijd 12.00 uur
v. Kints Trofee 14.00 uur W/K
olympische baan
2e Periode
Bijzonderheden Tijd W/K Wed. L Wed. boot W. com
Zaterdag 23 juni Wapata ?  Dames Koeleman Anne
BBQ 18.00 uur
Zondag 24 juni 12.00 uur W
14.00 uur W
Zondag 8 juli 12.00 uur W
14.00 uur W
Zondag 22 juli 12.00 uur W
14.00 uur W
Zondag 5 augustus 12.00 uur W
14.00 uur W
Zondag 19 augustus Reserve wedstrijd 12.00 uur
Koeleman Trofee 14.00 uur W
3e Periode
Bijzonderheden Tijd W/K Wed. L Wed. boot W. com
Zondag 2 september 12.00 uur W Dames Koeleman Anne
14.00 uur W
Zondag 16 september Soep wedstrijd 12.00 uur W
14.00 uur W
Vrijdag 28 september Nachtkaars 19.30 uur W
Zondag 7 oktober 12.00 uur W
14.00 uur W
Zondag 21 oktober Reserve wedstrijd 12.00 uur
v. Kints Trofee 14.00 uur W/K
olympische baan

W = tellend voor WSVL jaarprijs       

K = tellend voor v. Kints Trofee