Wedstrijd Rooster 2022

Zaterdag 16 april boten te water laten!

Zaterdag 22 oktober boten uit het water halen!

1e Periode
Bijzonderheden Tijd W/K Wed. L Wed. boot W. Com
Zondag 24 april Jan Stam bokaal 12.00 uur W Dames Koeleman Anne
14.00 uur W
Zaterdag 7 mei 12.00 uur W
14.00 uur W
Zondag 22 mei 12.00 uur W
14.00 uur W
Zondag 12 juni van Kints trofee 12.00 uur W/K
olympische baan 14.00 uur W/K  
 
2e Periode
Bijzonderheden Tijd W/K Wed. L Wed. boot W. Com
Zondag 26 juni 12.00 uur W Dames Koeleman Anne
14.00 uur W
Zondag 10 juli Alternatief programma
niet bij de haven
Zondag 24 juli 12.00 uur W
14.00 uur W
Zondag 7 augustus 12.00 uur W
14.00 uur W
Zondag 21 augustus Koeleman trofee 12.00 uur W
  14.00 uur W  
   
3e Periode
Bijzonderheden Tijd W/K Wed. L Wed. boot W. Com
Zondag 4 september 12.00 uur W Dames Koeleman Anne
14.00 uur W
Zondag 18 september soep wedstrijd 12.00 uur W
14.00 uur W
Zondag 2 oktober Berenburg wedstrijd
12.00 uur W
14.00 uur W
Zondag 16 oktober van Kints trofee 12.00 uur W/K
olympische baan 14.00 uur W/K  
 

W = Tellend voor WSVL jaarprijs

K = Tellend voor de van Kints Trofee